Pitkäpaasi-Seuran toiminta

Kesäretket ja -juhlat ovat olleet seuran vuosittaisia päätilaisuuksia, joihin jäsenet ovat osallistuneet innokkaasti.
Vuonna 1954 järjestettiin ensimmäinen kesätapaaminen, kotiseutujuhla Pyterlahden kansanopistolla. Seuraava kesäjuhla pidettiin 1958 saarelaisten kirkkorannassa Hurpussa. 1960-luvulla tavattiin kesäisin Virolahden kirkonkylän VPK:n talossa ja vähitellen alettiin tehdä kesäretkiä itäiselle Suomenlahdelle Ulko-Tammioon, Kuorsaloon, Tammioon, Mustamaahan, Hurppuun, Haapasaareen, Tallinnaaan 1995, sittemmin on risteilty Suomenlahdella -93 ja Kotkan saaristossa -93. Kolme kertaa on päästy kotisaareen Pitkäpaateen  (1990, 1991, 1992) ja se on edelleen joka vuosi päätavoite.

Pikkujoulujuhlia seura on järjestänyt vuodesta 1954 alkaen. Ei joka vuosi, mutta sopivissa tilanteissa ja alkuvuosina usein Helsingissä. 1990-luvulla juhlien pitopaikaksi  tuli Hamina, jonka ympäristössä suuri osa jäsenistä nykyisin asuu.

Vuosikokous
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään joka vuosi helmikuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa seuralle valitaan johtokunnan neljän erovuoroisen jäsenen tilalle uudet, valitaan tilintarkastajat ja vahvistetaan toimintavuoden tulo- ja menoarvio. Samoin määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksu.

Vuosijuhlat
Vuosijuhlat, joita on vietetty viisivuotiskausittain, ovat olleet kohokohtia seuran toiminnassa, mutta myös voimanponnistus järjestäjille. Viime vuosina järjestelyt on tehty johtokunnan piirissä. Ensimmäinen vuosijuhla pidettiin 1956 viisivuotisen toiminnan kunniaksi. Juhlat ovat olleet arvokkaita tilaisuuksia puheineen, musiikkiesityksineen ja runonlausuntoineen. Seuran lippu julkistettiin 15-vuotisjuhlassa. Juhlassa on jaettu ansioituneille seuran jäsenille kunnia- ja ansiomerkkejä ja seuran pöytästandaareja.

Muita tapahtumia, joissa seura on ollut mukana
Karjalan liiton kesäjuhliin seura on osallistunut alusta asti, mutta ei enää viime vuosina. Ennen toista maailmansotaa Virolahti laskettiin kuuluvaksi Karjalaan. Nykyinen Virolahti on Kymenlaaksoa. Ehkä tämä on eräs syy vieraantumiseen Karjalan liitosta.
Toiseen maailmansotaan päättynyttä 700 vuotta jatkunutta vaihtokauppaperinnettä Viron ja Suomen välillä elvytettiin uudestaan Sepramarkkinoilla Virossa Kundan kaupungissa v. 2000 ja 2004 sekä Klamilassa v. 2002 ja Haminassa v. 2006.
Hapanvellijuhlat Virolahdella ovat olleet seuran jäsenten suosiossa tuttujen tavatessa hapanvellipatojen ääressä.

Jäsentiedotteet
Seuran jäsenille lähetetään kolme kertaa vuodessa jäsentiedote, jossa kerrotaan ajankohtaisista, tulevista tapahtumista. Tapana on ollut, että vuoden ensimmäisessä tiedotteessa seuran jäsenet on kutsuttu vuosikokoukseen, toisessa kerrotaan usein  kesäretkijärjestelyistä ja kolmannessa mm. pikkujoulun järjestämisestä.

Pitkäpaasi-kirja
Seuran monivuotinen haave oli kirjan aikaansaaminen saaren historiasta. Sellainen ilmestyi vihdoin vuonna 1992 seuran kustantamana. Kirjaan on koottu keskeinen osa siitä laajasta aineistosta, jota Pitkäpaadesta ja sen asukkaista on kerätty ja tallennettu seuran toimesta. Kirja on Jaakko Korjuksen toimittama Pitkäpaasi ennen vanhaan. Sitä on vielä rajoitetusti saatavana.

Pitkäpaasi ennen vanhaan